Ansatte

Henning Rogne

Henning jobber med salg av containere til avfall og gjenvinningsbransjen. Han veileder kunden til gode og trygge løsninger.
Han har alltid jobbet i service- og salgsrelaterte jobber. Som salg av kontormøbler, kopi og printløsninger, audiovisuelt utstyr og smart Board.

På fritiden er Henning hobbysnekker, som også liker å gjøre aktiviteter med familie og venner, som golf, reiser og konserter. 

Henning, hva er det beste med å jobbe i NordCon? – Vi er en bedrift med korte beslutningsprosesser, som tilpasser oss det markedet vi jobber mot.

Bilde av Henning Rogne