bildet viser tre menn

Et bærekraftig samarbeid til glede for alle

I mer enn 30 år har vi i NordCon og tidligere fra GMM, levert containere og komprimatorer til et marked med stadig nye krav og forventninger. Gjennom åra har vi utviklet oss og jobba målretta for å finne de beste og mest innovative løsningene for å møte våre kunder – og nettopp dette arbeidet har nå tatt oss inn i et samarbeid vi vet vil gagne både kunder, miljøet og oss i mange år fremover!

På lag for den beste servicen

Et av våre mål i NordCon er å kunne levere like godt til alle våre kunder – uansett hvor de befinner seg i landet vårt. Men vår leveranse slutter ikke det øyeblikket containeren er levert eller komprimatoren plassert på rett sted. Dette er produkter som brukes mye og tidvis hardt og de trenger tilsyn og service for å sikrestille lang levealder og god bruksopplevelse. Vi har derfor jobbet en god stund med å optimalisere og utvikle vårt servicetilbud over hele landet. Og noen ganger er det tilfeldigheter som leder en til de beste løsningene, så også denne gangen.

«En leveranse av flere ballepressere til Hydroscand førte til en dialog om hvordan begge selskapene kunne utvikle seg i sine markeder – sammen!» Jørn Kirkeby er daglig leder hos oss i NordCon og forteller om en lang og god prosess der de to partene har hatt et helt tydelig felles mål; «Den viktigste forutsetningen for dette samarbeidet har alltid vært at vi skal skape noe sammen som begge parter kan finne lønnsomt og bærekraftig og som til syvende og sist kommer kunden til gode. Og det har vi gjort nå!»

Seyfi Babacan, forretningsutvikler Service i Hydroscand, er like entusiastisk; «Vi er skikkelig stolte og glade for at vi har fått denne avtalen på plass. Med den vil vi sammen dekke hele Norge på en unik måte, noe vi håper vil legge grunnlaget for gjensidig vekst, men kanskje aller mest at vi sammen minsker det fotavtrykket vi som selskap setter igjen etter oss i det arbeidet vi gjør.»

Nye krav og store forventninger

For det er ingen tvil om at markedets krav til sine leverandører har endret seg over de siste årene. «I en anbudsrunde vektes oftere miljø vesentlig høyere enn tidligere. En typisk fordeling er; 40% pris, 30 % kvalitet og 30% miljø eller bærekraft om du vil. Dette stiller helt andre krav til oss og de vi samarbeider meg. Nettopp derfor er det samarbeidet vi nå har etablert med Hydroscand så betydningsfullt.»

Kort forklart forsterker NordCon sitt serviceapparat med 40 servicepunkter fra Hydroscand fordelt over hele landet. «Sammen med vår faste servicetekniker blir dette et utrolig sterkt team som vil trekke veksler på hverandre. Disse vil nå utføre årlige kontroller, service og avviksrapportering, reparasjoner og teknisk rådgivning. Med sin kjernekompetanse rundt hydraulikk er Hydroscand en naturlig og helt perfekt partner for oss,» forteller Jørn.

Og dette er et samarbeid der begge ivrer etter å komme i gang; «Dette er et samarbeid som gagner alle parter og vi gleder oss til å komme i gang!» avslutter Jørn med en helt tydelig stolthet og glede. «Sammen skal vi yte den servicen våre kunder fortjener, men med en langt mindre belastning på omgivelsene våre enn noen gang tidligere!»

Del dette innlegget

Vil du vite mer?