Korn Container 2i1

Korn Container 2i1

Krokcontainere

2i1 Kostnadseffektive containere som kan kjøres ut 2i1. Laget for korn, potet mm. Volum på 22, 25 og 30m3