Bransjer vi jobber med

Renovasjon og avfallshåndtering

Renovasjon- og avfallsbransjen har vært gjennom en stor endring de siste årene. Fra søppelhåndtering til å utvikle løsninger som reduserer avfall og øker resirkuleringen av materialer. Vi i Nordcon har også blitt utfordret til å utvikle nye ideer for containerhåndtering. Effektive og bærekraftige løsninger er den nye hverdagen for oss alle.

En av de viktigste trendene innen renovasjon/avfall er søkelyset på sirkulærøkonomi og bærekraft. Dette har ført til utvikling av containere som har helt spesifikke oppgaver. Dette bidrar til å redusere avfall og sikre en mer bærekraftig løsning for industrien.

Innovative løsninger rundt containerhåndtering har også ført til utvikling av smarte containere som kan kommunisere med et logistikksystem. Dette gir mulighet for mer effektiv håndtering av containere, samtidig som det gir bedre oversikt over hvor containere befinner seg og hvilke produkter de inneholder.

 

Transport og Anleggsbransjen

Markedet innen transport/anlegg har sett en stor økning de siste årene, med fokus på smart containerhåndtering. Dette har ført til at flere bedrifter har utviklet nye teknologier og produkter for å imøtekomme behovet for effektive og bærekraftige løsninger.

En av de viktigste trendene innen transport/anlegg er fokuset på økt fleksibilitet og mobilitet. Dette har ført til utvikling av containere som kan kobles sammen for å danne større enheter, noe som gir større muligheter for transport og logistikk. Dette gir bedrifter større frihet til å tilpasse seg ulike behov og situasjoner.

Innovative løsninger rundt containerhåndtering har også ført til utvikling av smarte containere som kan kommunisere med et logistikksystem. Dette gir mulighet for mer effektiv håndtering av containere, samtidig som det gir bedre oversikt over hvor containere befinner seg og hvilke produkter de inneholder.

 

 

Våre ansatte ved vårt lager der vi har containere du kan hente på dagen

Våre ansatte har jobbet med containere og beslektede produkter for anlegg, transport, avfall og gjenvinning siden 1990-tallet.

Vi startet Nordcon AS i 2014 ut fra en ide om økt fokus på kunders behov for rasjonelle og individuelle løsninger.

Vi ønsker å være bindeleddet mellom kunde og produsent for å utvikle og levere formålstjenlige produkter.

Jørn Kirkeby
Daglig leder

Kontakt oss

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg!