Årets viktigste treff for gjenvinningsbransjen

Bildet viser to ansatte hos Nordcon

Vi deltar på Årskonferansen 2023, som arrangeres av Avfall Norge fra 5. til 7. september. Årskonferansen er årets mest betydningsfulle begivenhet for gjenvinningsbransjen og dens tilknyttede aktører. Den samler rundt 1000 deltakere fra både privat og offentlig sektor for å dele kunnskap, engasjere i faglige diskusjoner og bygge verdifulle nettverk. Hvor langt er vi kommet […]