ISO Miljøfyrtårn

I 2023 får vi ny sertifisering

Bilde av fargerike containere

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn. Vi har vært sertifiserte siden 2018.

Vi er også i prosess med å bli ISO-2015 sertifisert, forventet innen juni 2023.

Kontakt oss

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg!