Referanse-prosjekter

Bildet viser en container for vei, bane og sjø

VIKING GJENVINNING. Vei-Bane-Sjø.

Customer : Viking Recycling. (end customers – Line freight with ship trial project Kirkenes-Fredrikstad) .

Project : Geir Istad-Jørn Kirkeby. P. name; North Atlantic Waste Management AS

Problem/need : An unmet need and a coordinated project to develop a uniform concept for the transport of the same container by road, rail and sea.

Solution : To unite the different standards in the market with the intention of finding a uniform product that covers areas of use for the transport of goods by boat, rail and by car and trailer on the road. The result was approved by all parties involved and is ready for long-term testing.

Details :

  • Association of standards for swap-body, ISO and hook container transport.
  • Fastening/transport according to ISO transport by sea, rail and road.
  • Develop roof solutions for the aforementioned transport
  • Certify the product in accordance with CSC standard.
  • Process management: yes according to given standards.

EnvyTech. Sedimenterings filtersats.

Kunde: EnvyTech

Prosjekt: Jørn Kirkeby. P. navn; Filtersats container

Problem/behov: Et udekket behov og et samordnet prosjekt for å utvikle et ensartet konsept for filtrering av forurenset vann. Behovet defineres som et komplimentert og nyutviklet system til hva som finnes på markedet i dag.

Løsning: Å gjennomgå hva som finnes på markedet og utvikle et nytt system, ulikt eksisterende løsninger Dette med hensikt å kunne øke gjennomstrømningen av forurenset vann og sikre tilstrekkelig sedimentering på en banebrytende måte.

Detaljer:

  • Forening ønskemål fra kunde med banebrytende nytenking.
  • Iverksette og kombinere kjente prinsipper med gitte rammer og ønskemål
  • Nyutvikle løsninger som ikke finnes i markedet
  • Eksperimentere og teste med hittil uprøvd materialbruk.
  • Prosesstyring: ja ihht. gitte premisser.
Bilde av sedimenteringscontainere til EnvyTech

Kontakt oss

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg!