FAQ

 • Vi har krav om at våre transportører kun benytter biler med EURO-6 motorer.
 • Vi har bestemt at alle våre ansatte kun kjører EL-biler.
 • Vi er Miljøfyrtårn sertifisert.
 • Etterlever og oppdaterer egen Miljøpolicy ihht. ISO sertifisering. (Vi er i sertifiseringsprosess, estimert godkjent Q1-23.)
 • Våre produsenter er underlagt regionale-nasjonale og/eller internasjonale bestemmelser og kontrollorganer. Dette alt etter hvilke sertifiseringer de innehar.
 • Ingen produsenter har mulighet til å drive over tid uten å opptre ihht. bestemmelser gitt av myndigheter der de driver, så enkelt er det.
 • I Øst-Europa er det en to-delt ordning med et strikt miljøregnskap som er mere kontrollert enn vårt her hjemme.
 • Du kan sende bort avfall for sortering av eksterne selskaper der prisen er deretter. Et miljøselskap kommer så som direkte brukes som dokumentasjon mot instanser og myndigheter.
 • Fraksjonering kan utføres på egen bedrift etter stort sett samme fraksjonering som i Norge. Prisen halveres da som en tommelfinger regel.
 • Våre kontainere blir produsert innad i EU hvor deres krav gjelder og ivaretas.
 • Målinger og kontroller av produkt foregår løpende med hver sine kontrollsystemer som felles gjennomgås om avvik oppdages.
 • Ja, våre produkter konstrueres og optimaliseres med henblikk på;
 • Å redusere antall sveise-meter pr. container
 • Bruke mere høyfaste stål for å redusere antall kilo.
 • Prefabrikkere fra coil for å minske skrap-prosenten.
 • Velge de beste lakkproduktene med høyt tørrstoffinnhold (minst svinn og løsemiddelinnhold).
 • Bruker mindre sko enn før, neida:-)
 • Men vi jobber hele tiden med å redusere og optimalisere det vi kan. Sammen med kunder, produsenter og leverandører etterlever vi alltid de minstemål av krav som til enhver tid gjelder.
 • Nei.
 • Våre produsenter benytter i all hovedsak gass og/eller strøm som oppvarmingskilde. En av de største har et halmfyringsanlegg som brenner avkapp(grøpp) som ellers ville blitt pløyd ned. Økonomisk fordelaktig med renseutstyr ihht gjeldende krav. (Her har vi noe å hente her i Norge.)
 • I produksjonen benyttes stort sett gass som oppvarmingskilde.

Kontakt oss

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg!