Miljøcontainer åpen med innhold

Børstad AS bruker miljøcontainere fra NordCon

-NordCon er veldig pålitelige og utpreget serviceminded. De har kort leveringstid, og er svært innovative. De er flinke til å forstå kundens behov, og strekker seg langt for at vi skal få det produktet vi trenger. Vi har for eksempel fått være med på å utvikle en miljøcontainer som er skreddersydd for vårt bruk. Det er det ikke alle leverandører som gjør.

Det sier salgs- og markedsrådgiver Anders Foss Bækkevold hos Børstads Transport AS. Stjørdalsbedriften har til enhver tid mellom 300 og 500 miljøcontainere utleid til små og store kunder over store deler av Midt-Norge. Rundt 100 av dem kommer fra NordCon AS, og andelen øker stadig.

Bildet viser mann med hjelp og solbriller

Stadig strengere regler

Siden 1942 har Børstad Transport AS vært hoved beskjeftiget med transport av gods, grus, masse, tømmer og olje over store deler av landet. Bedriften var også svært tidlig ute med innsamling, transport og behandling av farlig avfall for bedrifter, private og det offentlige. I dag har Børstad Transport AS 130 ansatte og 90 biler, og er også en av Norges største transportører av risikoavfall.

Miljøcontainer med åpen dør

Det blir stadig strengere regler for oppbevaring og transport av farlig avfall. Miljøcontainerne til NordCon er perfekte til dette. De er utstyrt med dobbel bunn for å hindre at giftstoffer lekker ut og ned i grunnen hvis det skulle oppstå en lekkasje, sier salgs- og markedsrådgiveren, som forteller at han har kunder i alle størrelser i både privat og offentlig sektor.

Bygg og anlegg, for eksempel, trenger gjerne en miljøcontainer raskt og for en kort periode, mens et bilverksted leier en slik container på fast basis.

Coronaproblemer

Børstad har leid ut miljøcontainere i mange år, men avtalen med NordCon AS er av nyere dato.

Den leverandøren vi opprinnelig hadde avtale med, baserte seg på produkter fra Kina. Under coronaen ble det plutselig bråstopp derfra under pandemien.. Etterspørselen fra våre kunder bare økte på, så vi måtte finne noen som kunne levere hva vi etterspurte innen akseptabel leveringstid. Heldigvis fant vi NordCon. Til nå har vi kjøpt omtrent 100 miljøcontainere av dem, og vi kommer til å kjøpe flere.

Klikk her for å lese mer om våre miljøcontainere

Del dette innlegget

Vil du vite mer?