Bunntømmende Container

Bunntømmende Container

Bunntømmende containere

Bunntømmende for de tøffeste oppgaver. 5 og 8 mm stål i sider. 5 modeller.leveres med lokk og industrihjul. Denne varer i mange år

Finner du ikke svaret på det lurer på i informasjonen under? Kontakt oss!